Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Identieke of nagenoeg identieke handelsnamen zijn ingevolge artikel 5 Hnw conflicterend als daardoor verwarring te duchten is tussen de beide ondernemingen. De oudere handelsnaam gaat dan voor de jongere handelsnaam. Verwarring is pas te duchten als de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen bij elkaar aansluit, de door de onderneming voortgebrachte diensten in elkaars verband of elkaars (geografische) nabijheid worden gebruikt en/of die diensten in dezelfde handelskanalen worden aangeboden. Het enkele feit dat een onderneming een website heeft, brengt niet zonder meer met zich mee dat zij buiten de plaats van vestiging bekendheid geniet.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl