Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Handelsregisterbesluit 2008

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Begripsbepalingen (artikelen 1 t/m 2)

Hoofdstuk 2 Opgave ter inschrijving (artikelen 3 t/m 7)

Hoofdstuk 3 In te schrijven rechtspersonen (artikel 8)

Hoofdstuk 4 Op te nemen gegevens (artikelen 9 t/m 42)

§ 1 Algemene gegevens (artikelen 9 t/m 10)
§ 2 Algemene gegevens van de onderneming (artikelen 11 t/m 13)
§ 3 Algemene gegevens van een rechtspersoon (artikelen 14 t/m 15)
§ 4 Specifieke gegevens afhankelijk van de rechtsvorm (artikelen 16 t/m 34)
§ 4.1 Eenmanszaak (artikel 16)
§ 4.2 Vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap en rederij (artikelen 17 t/m 20)
§ 4.3 Rechtspersonen, Vennootschappen en het Europees economisch samenwerkingsverband (artikelen 21 t/m 34)
§ 4.3.1 [Gereserveerd] (artikel 21)
§ 4.3.2 NV, BV, Europese NV en Europese Coöperatieve Vennootschap (artikel 22)
§ 4.3.3 Europees economisch samenwerkingsverband (artikel 23)
§ 4.3.4 Niet-Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen (artikelen 24 t/m 27)
§ 4.3.5 Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting (artikelen 28 t/m 29)
§ 4.3.6 Vereniging van eigenaars (artikel 30)
§ 4.3.7 Kerkgenootschap (artikel 31)
§ 4.3.8 Overige privaatrechtelijke rechtspersonen (artikel 32)
§ 4.3.9 Publiekrechtelijke rechtspersoon (artikelen 33 t/m 34)
§ 5 Vestiging (artikel 35)
§ 6 Bijzondere gegevens (artikelen 36 t/m 41)
§ 7 Ondersteunende gegevens (artikel 42)

Hoofdstuk 5 Gegevens uit andere basisregisters afkomstig (artikelen 43 t/m 44)


Hoofdstuk 6 Wijzigen van opgenomen gegevens (artikelen 45 t/m 49)

Hoofdstuk 7 Uitzondering derdenwerking (artikel 50)

Hoofdstuk 8 Verstrekking van gegevens (artikelen 51 t/m 53)

Hoofdstuk 9 Slotartikelen (artikelen 54 t/m 55)

-

Het handelsregisterbesluit 2008 is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl