Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Leegstandwet

InhoudsopgaveHoofdstuk I Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 4)

Hoofdstuk II Registratie van leegstaande woningen en gebouwen Vervallen
(artikelen 5 t/m 6)
Hoofdstuk III Bepalingen met betrekking tot de vordering van leegstaande woningen en gebouwen Vervallen
(artikelen 7 t/m 11)
Hoofdstuk IV Bepalingen omtrent wederrechtelijk gebruik van leegstaande woningen en gebouwen Vervallen
(artikelen 12 t/m 14)Hoofdstuk V Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen (artikelen 15 t/m 17)

Hoofdstuk VI Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Vervallen
(artikel 18)
Hoofdstuk VII Wijziging van de hoofdstukken II-IV van de Woonruimtewet 1947 (Stb. H 291) Vervallen
(artikel 19)


Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen (artikelen 20 t/m 21)

-

De leegstandwet is voor het laatst geactualiseerd op: 26 maart 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl