Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Inleidende bepalingen (Artikelen 1-3)

Hoofdstuk 1A Verbodsbepalingen (Artikel 3a)

Hoofdstuk 2 Vervaardiging (Artikelen 4-7)

Hoofdstuk 3 Keuring (Artikelen 8-13)

Hoofdstuk 4 Verkeer en gebruik (Artikelen 14-18)

Hoofdstuk 5 Aangewezen instellingen (Artikelen 19-19c)

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen (Artikel 20)

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen (Artikelen 21-28)


Bijlage I Behorende bij artikel 4 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Voorschriften met betrekking tot het ontwerp en de vervaardiging van attractie- en speeltoestellen
Bijlage II Behorende bij artikel 7 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Minimum vereisten technisch constructiedossier
Bijlage III Behorende bij artikel 14 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

-

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is voor het laatst geactualiseerd op: 10 april 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl