Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet melding collectief ontslag
artikel 2 - rechtspraak

Onderwerp: COLLECTIEF ONTSLAG EN ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Datum uitspraak: 03-04-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Uitzondering op art. 2 lid 1 aanhef en onder a WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag). Contract voor bepaalde tijd. Afspiegeling.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van het in deze zaak toe te passen afspiegelingsbeginsel is niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat [verweerder] degene is die op grond van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel eerder het veld zou moeten ruimen dan twee collegae met onderling uitwisselbare functies, ook al zijn deze werknemers voor bepaalde tijd aangesteld. In het kader immers van een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (en, meer in het bijzonder, van meer dan 20 arbeidsovereenkomsten van werknemers, werkzaam in een kanton, binnen het betrekkelijk korte tijdsbestek van 3 maanden) dient, in het kader van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel, ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer voor ontbinding te worden voorgedragen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl