Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet milieubeheer

InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Algemeen (Artikelen 1.1-1.4)

Hoofdstuk 2 Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen (Artikelen 2.1-2.41)

Hoofdstuk 3 Internationale zaken (Artikel 3.1)

Hoofdstuk 4 Plannen (Artikelen 4.1-4.24)

Hoofdstuk 5 Milieukwaliteitseisen (Artikelen 5.1-5.24)

Hoofdstuk 6 Milieuzonering (Artikel 6.1)

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage (Artikelen 7.1-7.43)

Hoofdstuk 8 Inrichtingen (Artikelen 8.1-8.53)

Hoofdstuk 9 Stoffen en produkten (Artikelen 9.1.1-9.6.1)

Hoofdstuk 10 Afvalstoffen (Artikelen 10.1-10.64)

Hoofdstuk 11 Geluid (Artikelen 11.1-11.66)

Hoofdstuk 11a Andere handelingen (Artikelen 11a.1 - 11a.3)

Hoofdstuk 12 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen (Artikelen 12.1-12.33)

Hoofdstuk 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen (Artikelen 13.1-13.13)

Hoofdstuk 14 CoŲrdinatie (Artikelen 14.1-14.16)

Hoofdstuk 15 FinanciŽle bepalingen (Artikelen 15.1-15.53)

Hoofdstuk 16 Handel in emissierechten (Artikelen 16.1-16.62)

Hoofdstuk 17 Maatregelen in bijzondere omstandigheden (Artikelen 17.1-17.19)

Hoofdstuk 18 Handhaving (Artikelen 18.1-18.19)

Hoofdstuk 19 Openbaarheid van milieu-informatie (Artikelen 19.1a-19.8)

Hoofdstuk 20 Inwerkingtreding en rechtsbescherming (Artikelen 20.1-20.21)

Hoofdstuk 21 Verdere bepalingen (Artikelen 21.1-21.8)

Hoofdstuk 22 Slotbepalingen (Artikelen 22.1-22.3)Bijlage 1 bij de Wet milieubeheer (deze is bij de redactie van Uwwet.nl op aanvraag kosteloos beschikbaar)
Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer (deze is bij de redactie van Uwwet.nl op aanvraag kosteloos beschikbaar)

-

De Wet milieubeheer is voor het laatst geactualiseerd op: 11 maart 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl