Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet op de rechtsbijstand

InhoudsopgaveHoofdstuk I Begripsbepalingen (artikel 1)

Hoofdstuk II De raad voor rechtsbijstand (artikelen 2 t/m 11)
Afdeling 1 Samenstelling van de raad (artikelen 2 t/m 6a)
Afdeling 2 Taak en werkwijze van de raad (artikelen 7 t/m 9)
Afdeling 3 Het bureau rechtsbijstandvoorziening (artikelen 10 t/m 11)

Hoofdstuk III De verlening van rechtsbijstand (artikelen 12 t/m 23)
Afdeling 1 Algemeen (artikelen 12 t/m 13)
Afdeling 2 De inschrijving van advocaten door de raad (artikelen 14 t/m 17)
Afdeling 3 De stichting rechtsbijstand (artikelen 18 t/m 23) (vervallen)

Hoofdstuk IIIa De verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie (artikelen 23a t/m 23k)
Afdeling 1 Rechtzoekenden die wonen in een andere lidstaat dan Nederland (artikelen 23b t/m 23h)
Afdeling 2 Rechtzoekenden die wonen in Nederland (artikelen 23i t/m 23j)
Afdeling 3 Afstemming andere regelgeving (artikel 23k)

Hoofdstuk IV De toevoeging (artikelen 24 t/m 33)

Hoofdstuk IVa Mediation (artikelen 33a t/m 33e)

Hoofdstuk V FinanciŽle bepalingen (artikelen 34 t/m 42c)
Afdeling 1 De normen voor de financiŽle draagkracht van de rechtzoekende (artikelen 34 t/m 36)
Afdeling 2 De kosten van de verlening van rechtsbijstand (artikelen 37 t/m 41)
Afdeling 3 Subsidieverstrekking aan de raad en aan een voorziening (artikelen 42 t/m 42c)

Hoofdstuk VI Rechtsbijstand in strafzaken (artikelen 43 t/m 44a)

Hoofdstuk VII Bezwaar en beroep (artikelen 45 t/m 46)

Hoofdstuk VIII Toezicht op de naleving (artikel 47)

Hoofdstuk IX Slot- en overgangsbepalingen (artikelen 48 t/m 67)

-

De wet op de rechtsbijstand is voor het laatst geactualiseerd op: 23 april 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl