Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM7093, Rechtbank Utrecht , 285306 / HA ZA 10-898

Datum uitspraak: 26-05-2010
Inhoudsindicatie: Ontbreken eis in dagvaarding; nietigheid; intrekking verstekverlening, herstelexploot (artikelen 111, 120 en 121 Rv).

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 285306 / HA ZA 10-898

Vonnis van 26 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDSCHE DISCONTO VOORSCHOTBANK B.V., gevestigd te Amersfoort, eiseres, advocaat mr. E.L. Polak,

tegen

[gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde, niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- het tegen gedaagde verleende verstek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Voor de vordering en de feiten wordt verwezen naar de aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

2.2. De rechtbank constateert dat de uitgebrachte dagvaarding de eis niet vermeldt. Die vermelding is wel, op grond van artikel 111 lid 2 sub d jo artikel 120 lid 1 Rv, op straffe van nietigheid voorgeschreven. Nu niet aannemelijk is dat het exploot van dagvaarding de gedaagde als gevolg van dit gebrek niet heeft bereikt, zal niet de nietigheid worden uitgesproken (artikel 121 lid 3 Rv), maar zal eiseres in de gelegenheid gesteld worden het gebrek bij herstelexploot te herstellen (artikel 121 lid 2 Rv). Het verleende verstek tegen gedaagde zal ex artikel 31 Rv worden ingetrokken. Eiseres zal bevolen worden om bij exploot een nieuwe roldatum aan gedaagde aan te zeggen met herstel van het gebrek op eigen kosten.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. trekt het verleende verstek in,

3.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 9 juni 2010,

3.3. beveelt eiseres om de onder 3.2 vermelde roldatum bij exploot aan gedaagde aan te zeggen, en het gebrek bij dat exploot (op eigen kosten) te herstellen,

3.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2010. WV

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl