Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank constateert dat de uitgebrachte dagvaarding de eis niet vermeldt. Die vermelding is wel, op grond van artikel 111 lid 2 sub d jo artikel 120 lid 1 Rv, op straffe van nietigheid voorgeschreven. Nu niet aannemelijk is dat het exploot van dagvaarding de gedaagde als gevolg van dit gebrek niet heeft bereikt, zal niet de nietigheid worden uitgesproken (artikel 121 lid 3 Rv), maar zal eiseres in de gelegenheid gesteld worden het gebrek bij herstelexploot te herstellen (artikel 121 lid 2 Rv).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl