Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 130 Rv. bepaalt dat de eiser bevoegd is zijn eis of de gronden daarvan te wijzigen. Daartegen kan bezwaar gemaakt worden op de grond dat de wijziging in strijd is met de goede procesorde.

Bij de beantwoording van de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is, moeten alle relevante omstandigheden worden betrokken. De kantonrechter voegt daaraan toe,
dat dit uitsluitend geldt voor zover die omstandigheden tijdig en deugdelijk aan de vordering ten grondslag zijn gelegd en dat dit uitgangspunt dus zijn grens vindt daar waar sprake is van een aanvulling van feiten en stellingen in strijd met de goede procesorde
Beoordeeld moet worden of voldaan is aan de in de wet neergelegde maatstaf die in de kern inhoudt dat het ontslag is gegeven in strijd met algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl