Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 24-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van het bepaalde in artikel 143 lid 2 Rv. kan een gedaagde verzet doen binnen vier weken na de betekening van het verstekvonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging aan hem bekend is.

De kantonrechter is van oordeel dat het vervoer per er ambulance behoort tot de handelingen als bedoeld in artikel 7:446 lid 3 BW en dus is aan te merken als een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Op grond van artikel 7:447 BW is de minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst en dient de minderjarige de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl