Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 217 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.) kan ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding vorderen om daarin te mogen tussenkomen. Een dergelijke vordering dient te worden ingesteld bij incidentele conclusie.

Daarnaast geldt dat een dergelijke vordering alleen kan worden ingediend in een door de vorderende partij aangegeven geschil. Hoewel dit niet uit de tekst van de wet volgt, is dat wel een vanzelfsprekende eis, die uit het systeem van de wet en de plaats van artikel 217 Rv. in het wetboek volgt. Het gaat in afdeling 10 om incidentele vorderingen die in een hoofdzaak worden ingesteld. Uiteraard moet daarbij dan wel die bepaalde hoofdzaak worden aangegeven.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl