Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN4059, Rechtbank Arnhem , 141705

Datum uitspraak: 04-08-2010
Inhoudsindicatie: De rechtbank kan in de onderhavige zaak geen nader vonnis wijzen. Het is in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde dat tegelijkertijd in twee instanties wordt geprocedeerd en/of uitspraak wordt gedaan over dezelfde rechtsvraag, te weten: de vraag wat de consequenties zijn van een uitspraak in een andere zaak voor het geschil in de voorliggende zaak. De rechtbank zal daarom de zaak opnieuw naar de parkeerrol verwijzen.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 141705 / HA ZA 06-1011

Vonnis van 4 augustus 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eis.1conv./ged.1reconv.].,
gevestigd te [vestigingsplaats],
2. [eis.2conv./ged.2reconv.]T,
wonende te [woonplaats],
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. F.A.M. KnŘppe te Arnhem,

tegen

[ged.conv./eis.reconv.],
wonende te [woonplaats],
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. W.J.M. van Ophuizen te Lienden.

Partijen zullen hierna [eis.conv./gedn.reconv.] en [ged.conv./eis.reconv.] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 27 juni 2007, waarin de zaak is verwezen naar de parkeerrol van 1 oktober 2008
- het B15 formulier van 6 april 2010, waarin [ged.conv./eis.reconv.] heeft verzocht om de zaak naar een volgende parkeerrol te verwijzen, welk verzoek door de rolrechter is afgewezen
- het B15 formulier van 18 mei 2010, waarbij [ged.conv./eis.reconv.] een afschrift van een arrest van het Gerechtshof Arnhem heeft overgelegd en de rechtbank heeft verzocht om vonnis te wijzen. Dit betrof het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 23 maart 2010, onder zaaknummer 104.004.155 gewezen tussen [betrokkene1] en [betrokkene2] als appellanten en [eis.conv./gedn.reconv.] en [betrokkene3] als ge´ntimeerden
- een afschrift van het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 30 maart 2010, onder zaaknummer 104.004.201 gewezen tussen [ged.conv./eis.reconv.] als appellant en [eis.conv./gedn.reconv.] als ge´ntimeerden.

1.2. De rolrechter heeft vonnis bepaald. Dit vonnis wordt bij vervroeging uitgesproken.

2. De nadere beoordeling van het verzoek om vonnis te wijzen in conventie en in reconventie

2.1. [ged.conv./eis.reconv.] heeft de rechtbank verzocht om vonnis te wijzen.
[eis.conv./gedn.reconv.] heeft zich hierover niet uitgelaten. De rechtbank overweegt als volgt.

2.2. Bij het tussenvonnis van 27 juni 2007 heeft de rechtbank overwogen dat de uitkomst van deze zaak tussen [eis.conv./gedn.reconv.] en [ged.conv./eis.reconv.] afhankelijk is van de uitkomst van het hoger beroep in een andere zaak, te weten het hoger beroep tegen een door de rechtbank in verzet gewezen vonnis tussen [eis.conv./gedn.reconv.] en [betrokkene1] c.s. De rechtbank heeft in haar tussenvonnis overwogen dat zij de beslissingen zal aanhouden totdat ten aanzien van de zaak tussen [eis.conv./gedn.reconv.] en [betrokkene1] een definitief oordeel is gegeven. Daarom is de zaak verwezen naar de parkeerrol. De rechtbank heeft overwogen dat na de uitspraak in die hoger beroepzaak de meest gerede partij kan verzoeken om de onderhavige zaak weer op de rol te plaatsen.

2.3. In die andere zaak tussen [eis.conv./gedn.reconv.] (en [betrokkene3]) en [betrokkene1] (en [betrokkene2]) is inmiddels een eindarrest gewezen door het Gerechtshof. Dit is het overgelegde arrest van 23 maart 2010 met zaaknummer 104.004.155. Hiermee lijkt voldaan aan de voorwaarde om de zaak weer op de rol te brengen en voort te procederen en/of vonnis te bepalen in de onderhavige zaak, zij het dat nog niet helemaal duidelijk is of met dat eindarrest een definitief oordeel is gegeven. Het is de rechtbank niet bekend of van dit arrest beroep in cassatie is ingesteld.

2.4. Er is evenwel een complicatie. De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 27 juni 2007 hoger beroep opengesteld tegen het tussenvonnis en dit hoger beroep is ook ingesteld, en wel door [ged.conv./eis.reconv.].
In dit tussentijds hoger beroep is nog geen eindarrest gewezen. Het bij de processtukken gevoegde afschrift van het arrest van 30 maart 2010 met zaaknummer 104.004.201 is een tussenarrest. In dit hoger beroep in de onderhavige zaak tussen [eis.conv./gedn.reconv.] en [ged.conv./eis.reconv.] heeft het Gerechtshof de zaak naar de rol verwezen opdat beide partijen zich bij akte zouden uitlaten over de consequenties van voormeld eindarrest tussen deels andere partijen voor hun geschil in de onderhavige procedure, waarin blijkens het tussenarrest in de hoger beroepfase ook een eiswijziging in conventie is ingediend. Bij navraag bij de roladministratie van het Gerechtshof is de rechtbank gebleken dat deze aktewisseling nog niet is afgerond. De zaak staat op de rol voor antwoordakte aan de zijde van [eis.conv./gedn.reconv.]

2.5. Onder deze omstandigheden kan de rechtbank in de onderhavige zaak geen nader vonnis wijzen. Het is in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde dat tegelijkertijd in twee instanties wordt geprocedeerd en/of uitspraak wordt gedaan over dezelfde rechtsvraag, te weten: de vraag wat de consequenties zijn van een uitspraak in een andere zaak voor het geschil in de voorliggende zaak.

2.6. De rechtbank zal daarom de zaak opnieuw naar de parkeerrol verwijzen, overeenkomst het eerste verzoek van [ged.conv./eis.reconv.]. Nadat het Gerechtshof in het tussentijds hoger beroep eindarrest heeft gewezen, kan de meest gerede partij de zaak weer opbrengen en onder overlegging van dat arrest, al dan niet met een toelichting bij akte, opnieuw vonnis laten bepalen. Partijen kunnen, naar bevind van zaken, de zaak natuurlijk ook laten doorhalen, bijvoorbeeld ingeval het Gerechtshof de zaak zelf afdoet.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie
3.1. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van 6 oktober 2010 en dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen op de continuatierol nadat het Gerechtshof Arnhem eindarrest heeft gewezen in het tussentijds hoger beroep,

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2010.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl