Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-08-2010



De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het is in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde dat tegelijkertijd in twee instanties wordt geprocedeerd en/of uitspraak wordt gedaan over dezelfde rechtsvraag, te weten: de vraag wat de consequenties zijn van een uitspraak in een andere zaak voor het geschil in de voorliggende zaak.




Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl