Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 01-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het enkele royement (doorhaling) is geen definitieve wijze van beŽindiging van een procedure (artikel 246, lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In beginsel is herplaatsing op de rol dus mogelijk (zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam, 6 november 1997, NJ 1998, 682).
Of een royement een definitieve beŽindiging van het geschil betekent of slechts een voorlopige, wordt bepaald door wat partijen met het royement hebben beoogd. Beslissend is de wederzijdse kenbare bedoeling van partijen die aan het royement ten grondslag lag. Als partijen hebben bedoeld de procedure definitief te beŽindigen, kan de zaak niet meer op de rol wordt herplaatst (J.E. Bosch-Boesjes: voortijdige beŽindiging van civiele procedures (serie Rechtspleging in balans), 1998, hoofdstuk 6; Losbladige Kluwer, commentaar bij afdeling 13 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aantekening 2 (2008)).
Is de zaak geŽindigd in een schikking, dan wordt in het algemeen aangenomen dat partijen de bedoeling hadden hun geschil definitief te beslechten (Losbladige Kluwer, commentaar bij artikel 246, aantekening 3 (2008); Van Mierlo en Van Dam-Lely: Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (serie Burgerlijk procesrecht en praktijk) 2003, paragraaf 3.6.1). Indien ťťn van partijen niet de bedoeling had de zaak definitief te doen eindigen, dient hij daarvan uitdrukkelijk te doen blijken (HR 3 december 1999, NJ 2000, 235).Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl