Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Verbetering van een rechterlijke uitspraak is mogelijk wanneer die uitspraak een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout bevat, die zich leent voor eenvoudig herstel: artikel 31 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv). Het woord ‘kennelijke’ maakt duidelijk dat niet iedere fout voor verbetering in aanmerking komt: het gaat hier om fouten waarvan het voor partijen en derden direct duidelijk is dat er een vergissing gemaakt is.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl