Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 17-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep is doorslaggevend of de voorlopige beslissing een onherroepelijk karakter heeft in die zin dat de beschikking eenmaal geŽffectueerd, in haar gevolgen niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

In een geval waarin tussen dezelfde partijen meer verzoeken ter beoordeling stonden en de in eerste aanleg oordelende rechter aan een gedeelte van het geschil door een uitdrukkelijk dictum een einde heeft gemaakt en voor een ander gedeelte een tussenbeschikking heeft gewezen, wordt aangenomen dat tussentijds beroep ook voor wat betreft het interlocutoir gedeelte steeds mogelijk is, zulks onder meer ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen ( zie HR 23-01-2004, LJN AL7051).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl