Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het vaststellen van de behoefte van een kind in het kader van de bepaling van de voor het kind verschuldigde alimentatie heeft betrekking op zijn welvaartsniveau vůůr het uiteengaan van de ouders. Het is de bedoeling dat welvaartsniveau zoveel mogelijk te behouden. Het gezinsinkomen op het tijdstip dat de ouders uit elkaar gaan, hoeft geen goede indicator voor dat welvaartsniveau te zijn. Dat inkomen kan op dat tijdstip als gevolg van een toevalligheid veel hoger of lager zijn dan overigens gebruikelijk is, waardoor het inkomen van dat moment in onvoldoende verband staat met het welvaartsniveau van het betrokken kind.

Het enkele feit dat de man onderhoudsplichtige is, maakt nog niet dat hij geen dubbele woonlasten zou mogen aangaan of dat daar bij het berekenen van zijn draagkracht geen rekening mee zou mogen worden gehouden.

Ingevolge artikel 362 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een zelfstandig verzoek tot verhoging van de alimentatiebijdrage niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl