Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voorts dient hier te worden opgemerkt dat klachten van een procespartij over de bejegening ter zitting in het algemeen in een procedure tot wraking van de rechter niet aan de orde kunnen komen; voor het aan de orde stellen daarvan is de klachtenprocedure de aangewezen weg.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl