Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Blijkens artikel 39 lid 5 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) staat geen rechtsmiddel open tegen een beslissing op een verzoek tot wraking.

Krachtens de toepasselijke jurisprudentie is het hoger beroep ondanks een wettelijke uitsluiting ontvankelijk, indien erover wordt geklaagd dat de rechter de desbetreffende bepaling(en), in dit geval art. 36 e.v. Rv ten onrechte, dan wel met verzuim van essentiŽle vormen heeft toegepast of ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten. Nu gesteld wordt dat van een of meer zogenaamde ďdoorbrekingsgrondenĒ sprake is, is verzoeker ontvankelijk in zijn appel.

Niets verzet zich er tegen dat een uitspraak mondeling wordt gedaan en nadien schriftelijk wordt uitgewerkt.

De wrakingskamer dient het verzoek te beoordelen aan de hand van alle relevante gegevens. Het niet-raadplegen van de stukken uit de onderliggende zaak is in dit verband geen verzuim van een essentieel vormvoorschrift.

De wettelijke regeling gaat uit van behandeling door rechters van het eigen gerecht.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl