Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 29-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 475e Rv bepaalt dat geen beslagvrije voet geldt voor vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft en dat op zijn verzoek de kantonrechter een beslagvrije voet kan vaststellen indien hij aantoont dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft.

Het niet nakomen van de verplichting tot het verstrekken van inkomensinformatie aan de zijde van de schuldenaar heeft evenwel niet de consequentie die [appellante] daaraan verbonden wil zien. Wie ondanks zijn verblijf buiten Nederland in aanmerking wil komen voor de beslagvrije voet heeft moet toereikende informatie verstrekken wil zijn verzoek ingewilligd worden. Wie in Nederland woont of vast verblijft heeft recht op toepassing van de beslagvrije voet. Hij dient op grond van artikel 475g Rv aan de deurwaarder desgevraagd zijn bronnen van inkomsten op te geven, zodat in zoverre op hem ook een verplichting tot het verstrekken van informatie rust, maar het niet nakomen van deze verplichting heeft niet tot gevolg dat hij geen recht kan doen gelden op toepassing van de beslagvrije voet. Een daartoe strekkende bepaling ontbreekt. Een sanctie ontbreekt, zoals de voorzieningenrechter in de desbetreffende rechtsoverweging terecht heeft aangegeven.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl