Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 30-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 477a Rv ziet op complicaties die zich in verband met de verklaringsplicht van de derde-beslagene kunnen voordoen. Het artikel maakt onderscheidt tussen de gevallen waarin de derde-beslagene geen verklaring aflegt, en die gevallen waarin een verklaring is afgelegd maar de beslaglegger zich niet met de inhoud kan verenigen. Wanneer de derde-beslagene geen verklaring aflegt kan de executant ingevolge artikel 477a lid 1 Rv vorderen dat de derde-beslagene wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

In het onderhavige geval is echter sprake van het laatste geval.


In dat geval kan de executant ingevolge artikel 477a lid 2 Rv de verklaring geheel of ten dele betwisten dan wel aanvulling daarvan eisen door de derde binnen twee maanden na zijn verklaring te dagvaarden tot het doen van gerechtelijke verklaring en tot betaling of afgifte van hetgeen volgens de vaststelling door de rechter aan de executant zal blijken toe te komen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl