Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De voorzieningenrechter stelt vast dat Schimmelpenninck en Knüppe in het proces-verbaal geen woonplaats hebben gekozen ten kantore van de deurwaarder die het beslag heeft gelegd, terwijl dat ingevolge art. 504 lid 1 sub d Rv wel had gemoeten. Dit gebrek brengt in beginsel nietigheid met zich. Naar analogie van art. 66 lid 1 Rv overweegt de voorzieningenrechter echter dat, indien een exploot lijdt aan een gebrek dat tot nietigheid daarvan leidt, dit rechtsgevolg slechts op zijn plaats is indien en voor zover degene voor wie het exploot is bestemd door het gebrek onredelijk is benadeeld.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl