Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 09-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Beslag op onroerende zaken geschiedt volgens artikel 504 Rv door het opstellen door de deurwaarder van het proces-verbaal van inbeslagneming. Het proces-verbaal moet ingevolge artikel 505 Rv in de openbare registers worden ingeschreven en een afschrift van het proces-verbaal moet binnen drie dagen na de inschrijving aan de geŽxecuteerde worden betekend. De voorzieningenrechter is van oordeel dat door het opstellen door de deurwaarder van het proces-verbaal van inbeslagneming, de beslaglegging als executiehandeling is voltooid. Overige handelingen, zoals inschrijving in de openbare registers of het betekenen van het proces-verbaal, zijn slechts handelingen die de bekendheid met het beslag moeten bewerkstelligen en zijn niet te kwalificeren als executiehandelingen. Het inschrijven of betekenen van het proces-verbaal van inbeslagneming is dan ook niet strijdig met de schorsende werking van artikel 5:26 lid 4 Awb.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl