Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 27-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Gelet op het systeem van de wet als vervat in artikel 261 lid 2 Rv is de kantonrechter van oordeel dat de onder-havige procedure betrekking hebbende op de artikelen 4:151 juncto 4:161 BW bij dagvaarding had moeten wor-den ingeleid. De procedure is dan ook verkeerd ingeleid. Dit brengt met zich dat de kantonrechter, rekening houdend met het bepaalde in artikel 69 Rv, zal bevelen dat de procedure in de stand waarin zij zich bevindt wordt voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure.

De kantonrechter zal verzoekster op grond van het vierde lid van artikel 69 Rv in de gelegenheid stellen haar stellingen voor zover nodig aan de voor de dagvaardingsprocedure toepasselijke procesregels aan te passen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl