Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De voorzieningenrechter heeft bij dit alles de ratio van de in artikel 700 lid 3 Rv genoemde termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak betrokken, te weten dat zo snel mogelijk een procedure aanhangig wordt gemaakt waarin de omvang en gegrondheid van de vordering kunnen worden getoetst zodra ter verzekering daarvan beslag is gelegd (zie voorts Hoge Raad 9 februari 2007, NJ 2007, 103).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl