Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De eerste vraag die ter beslissing aan het hof voorligt is of het inleidende verzoek van de vrouw tot echtscheiding voldoet aan de vereisten van artikel 815, lid 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Uit artikel 815 Rv noch uit de wetsgeschiedenis te dien aanzien is af te leiden dat de rechter op grond van een inhoudelijke toetsing van het ouderschapsplan een echtscheidingsverzoek buiten behandeling zou mogen stellen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl