Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 12-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen is het beroep gegrond. Het besluit zal worden vernietigd nu dit is genomen in strijd met het bepaalde in artikel 46, derde lid, van de Woningwet alsmede met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb dat vereist dat een beslissing op bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering.

Nu het beroep gegrond is verklaard wijst de rechtbank onder toepassing van artikel 8:74, eerste lid, van de Awb verweerder aan het betaalde griffierecht van Ä 297,00 aan eisers te vergoeden.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl