Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:2

Onderwerp:

Datum uitspraak: 07-04-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 16 juni 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yarden Facilitair B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het crematorium Daelwijck en het uitvaartcentrum van begraafplaats Daelwijck op de percelen Floridadreef 7 en 9 te Utrecht. Dit besluit is op 17 juni 2009 ter inzage gelegd.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl