Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Onder verwijzing naar haar uitspraak van 2 december 2009 in zaak nr. 200902078/1/H2, overweegt de Afdeling dat de rechtbank zich terecht onbevoegd heeft verklaard van het beroep kennis te nemen. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat IZZ niet is aan te merken als een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en evenmin kan worden aangemerkt als een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed, als bedoeld onder b van dit artikelonderdeel. De rechtbank heeft vervolgens terecht geconcludeerd dat van een door IZZ genomen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb geen sprake is en dat ter zake van het geschil dat partijen in deze procedure verdeeld houdt, uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl