Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 10-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de Gemeente bij het inrichten van een openbare ruimte een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. De rechter dient de wijze waarop de Gemeente invulling aan die beleidsvrijheid geeft terughoudend te toetsen. Binnen dat uitgangspunt is het aan de rechter om te beoordelen of de Gemeente bij de uitoefening van haar bevoegdheid niet handelt in strijd met de wet, waarbij de richting mede wordt bepaald door het bepaalde in artikel 3:14 BW waarin immers is vastgelegd dat een privaatrechtelijke bevoegdheid niet in strijd met publiekrechtelijke beperkingen mag worden uitgeoefend.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl