Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 4:6

Onderwerp:

Datum uitspraak: 21-04-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 31 december 2008 heeft de burgemeester van Zaanstad een verzoek van [appellant] om intrekking van een beschikking van 23 maart 2004, waarbij het aan [appellant] afgegeven rijbewijs met nummer 3310673850 voor de categorieŽn B, C, E bij B en E bij C ongeldig is verklaard, en een beschikking van 30 juni 2004, waarbij het tegen het besluit van 23 maart 2004 gemaakte bezwaar ongegrond is verklaard, afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. Ingevolge het tweede lid kan het bestuursorgaan, wanneer geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden worden vermeld, zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl