Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 5:25

Onderwerp:

Datum uitspraak: 07-04-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 29 oktober 2007 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois van de gemeente Rotterdam zijn beslissing om jegens [wederpartij] bestuursdwang toe te passen ter zake van het op 5 maart 2007 ontmantelen van een hennepkwekerij in het pand op het perceel [locatie] te Rotterdam (hierna: het pand) op schrift gesteld. Daarbij heeft het dagelijks bestuur besloten dat de kosten voor toepassing van bestuursdwang voor rekening van [wederpartij] komen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is de overtreder de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang verschuldigd, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl