Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 6:13

Onderwerp:

Datum uitspraak: 21-04-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Verzoek handhavend optreden tegen chalet/stacaravan. Beroep gegrond. Plaatsgebonden karakter; bouwvergunningplichtig kampeermiddel. Handhavingsverzoek op onjuiste gronden afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingediend door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is verweerder in beginsel gehouden op te treden tegen illegale situaties. Verweerder stelt zich echter op het standpunt dat van een illegale situatie geen sprake is en dat een bouwvergunning niet is vereist.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl