Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 6:15

Onderwerp:

Datum uitspraak: 12-04-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 19 januari 2010 heeft het college aan [verzoekster] aanwijzingen als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven met betrekking tot verontreinigingen op de [locatie] te [plaats].De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ter zitting is gebleken dat het bestreden besluit niet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Gelet op het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht dient tegen het bestreden besluit, anders dan in de rechtsmiddelenclausule bij het besluit is vermeld, bezwaar te worden gemaakt alvorens beroep bij de Afdeling kan worden ingesteld. Het beroepschrift zal daarom met toepassing van artikel 6:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden doorgezonden aan het college ter behandeling als bezwaarschrift.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl