Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel bezwaartermijnen

Onderwerp:

Datum uitspraak: 31-03-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 23 juli 2007 heeft de burgemeester van Leiden een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer bij uitspraak van 28 februari 2007 in zaak 200606521/1 zijn wettelijke bezwaartermijnen van openbare orde en staan derhalve niet ter vrije beschikking van partijen en kunnen daarom ook niet eigenhandig opzij worden gezet. Nu [appellant] geen dan wel te laat bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot intrekking, is dit besluit, gelet op vaste jurisprudentie van de Afdeling, onder meer uitspraak van 28 februari 2007 in zaak 200606016/1 in rechte onaantastbaar en moet derhalve van de rechtmatigheid ervan, zowel wat de inhoud als wat de wijze van tot stand komen betreft, worden uitgegaan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl