Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:11

Onderwerp:

Datum uitspraak: 18-03-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Woningonttrekking. Beleidsnota niet in strijd met de Huisvestingswet, geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan had moeten worden afgeweken van het beleidDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Tot slot is ook het feit dat bij primair besluit de vergunningen wel zijn verleend evenmin een bijzondere omstandigheid omdat verweerder gelet op het bepaalde in artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot heroverweging mag overgaan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl