Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:12

Onderwerp:

Datum uitspraak: 15-04-2010
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Inhoudsindicatie: Subsidie Oerol festival. Ontoereikend gemotiveerd dat niet wordt voldaan aan het subsidiecriterium dat de gehele breedte van het terrein "theater" moet worden bestreken.



De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden besluit in strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb onvoldoende is gemotiveerd. Gelet hierop ziet de rechtbank geen aanleiding om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl