Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:12

Onderwerp:

Datum uitspraak: 24-03-2010
Inhoudsindicatie: Toepassing bestuurlijke lus met toepassing van artikel 8:51a Awb. Gebreken in motivering bezwaararbeidsdeskundige voor wat betreft geschiktheid voor geduide functies in relatie tot vastgestelde beperkingen. Hersteltermijn drie weken. Beroep gegrond.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Verweerder heeft deze termijn ongebruikt laten verstrijken en evenmin is om verlenging van deze termijn verzocht.

Gelet hierop en de rechtsoverwegingen opgenomen in de tussenuitspraak is het beroep gegrond en dient het bestreden besluit te worden vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl