Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:2

Onderwerp:

Datum uitspraak: 14-04-2010
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 25 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van de bodemverontreiniging vanwege een lekkende brandstoftank op het perceel Voor de [locatie] te [plaats].De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht stelt een bestuursorgaan, voordat het op het bezwaar beslist, belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.

Ingevolge het tweede lid, voor zover hier van belang, stelt het bestuursorgaan daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl