Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Gemeentewet

InhoudsopgaveTitel I Begripsbepalingen (artikelen 1 t/m 5)


Titel II De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur (artikelen 6 t/m 107e)

Hoofdstuk I Algemene bepaling (artikel 6)
Hoofdstuk II De raad (artikelen 7 t/m 33)
Hoofdstuk III Het college van burgemeester en wethouders (artikelen 34 t/m 60)
Hoofdstuk IV De burgemeester (artikelen 61 t/m 81)
Hoofdstuk IVa De rekenkamer (artikelen 81a t/m 81o)
Paragraaf 1 De gemeentelijke rekenkamer (artikelen 81a t/m 81k)
Paragraaf 2 De gemeenschappelijke rekenkamer (artikelen 81l t/m 81o)
Hoofdstuk IVb De rekenkamerfunctie (artikel 81oa)
Hoofdstuk IVc De ombudsman (artikelen 81p t/m 81z)
Paragraaf 1 Algemene bepaling (artikel 81p)
Paragraaf 2 De gemeentelijke ombudsman (artikelen 81q t/m 81v)
Paragraaf 3 De gemeentelijke ombudscommissie (artikelen 81w t/m 81x)
Paragraaf 4 De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie (artikelen 81y t/m 81z)
Hoofdstuk V De commissies (artikelen 82 t/m 94)
Paragraaf 1 Commissies (artikelen 82 t/m 86)
Paragraaf 2 Deelgemeenten (artikelen 87 t/m 94)
Hoofdstuk VI Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies (artikelen 95 t/m 99)
Hoofdstuk VII De secretaris en de griffier (artikelen 100 t/m 107e)
Paragraaf 1 Algemene bepalingen (artikelen 100 t/m 101)
Paragraaf 2 De secretaris (artikelen 102 t/m 106)
Paragraaf 3 De griffier (artikelen 107 t/m 107e)

Titel III De bevoegdheid van het gemeentebestuur (artikelen 108 t/m 185)

Hoofdstuk VIII Algemene bepalingen (artikelen 108 t/m 146)
§ 1 Inleidende bepalingen (artikelen 108 t/m 111)
§ 2 Verhouding tot de provincie en het Rijk (artikelen 112 t/m 122)
§ 3 Bijzondere voorzieningen (artikelen 123 t/m 124)
§ 4 Bestuursdwang (artikelen 125 t/m 138)
§ 5 Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artikelen 139 t/m 144)
§ 6 Termijnen (artikelen 145 t/m 146)
Hoofdstuk IX De bevoegdheid van de raad (artikelen 147 t/m 159)
Hoofdstuk X De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (artikelen 160 t/m 169)
Hoofdstuk XI De bevoegdheid van de burgemeester (artikelen 170 t/m 181)
Hoofdstuk XIa De bevoegdheid van de rekenkamer (artikelen 182 t/m 185)

Titel IV De financiėn van de gemeente (artikelen 186 t/m 258)

Hoofdstuk XII Algemene bepalingen (artikelen 186 t/m 188)
Hoofdstuk XIII De begroting en de jaarrekening (artikelen 189 t/m 211)
§ 1 De begroting (artikelen 189 t/m 196)
Paragraaf 2 De jaarrekening (artikelen 197 t/m 202)
§ 3 Goedkeuring van de begroting (artikelen 203 t/m 211)
Hoofdstuk XIV De administratie en de controle (artikelen 212 t/m 215)
Hoofdstuk XV De gemeentelijke belastingen (artikelen 216 t/m 258)
§ 1 Algemene bepalingen (artikelen 216 t/m 219)
§ 2 Bijzondere bepalingen omtrent de onroerende-zaakbelastingen (artikelen 220 t/m 220i)
§ 3 Bijzondere bepalingen omtrent de andere belastingen dan de onroerende-zaakbelastingen (artikelen 221 t/m 229d)
§ 4 Heffing en invordering (artikelen 230 t/m 258)

Titel V Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur (artikelen 259 t/m 281a)

Hoofdstuk XVI Goedkeuring (artikelen 259 t/m 267)
Hoofdstuk XVII Schorsing en vernietiging (artikelen 268 t/m 281a)

Titel VI (artikelen 282 t/m 288a)


Titel VII Overgangs- en slotbepalingen (artikelen 289 t/m 310)


Bijlage bedoeld in artikel 299, tweede lid, van de Gemeentewet

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl