Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Provinciewet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Hoofdstuk VII. De secretaris en de griffier

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 97Secretaris en een griffier

1.In iedere provincie is een secretaris en een griffier.

2.Een secretaris is niet tevens griffier.Artikel 98Toepassing artikel 15

Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de secretaris en de griffier.§ 2. De secretaris

Artikel 99Gedeputeerde staten benoemen de secretaris

Gedeputeerde staten benoemen de secretaris. Zij zijn tevens bevoegd de secretaris te schorsen en te ontslaan.Artikel 100Terzijde staan bij uitoefening taak

1.De secretaris staat gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning en de door gedeputeerde staten ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

2.Gedeputeerde staten stellen in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de secretaris.Artikel 101Secretaris is in vergadering aanwezig

De secretaris is in de vergadering van gedeputeerde staten aanwezig.Artikel 102 [Vervallen per 02-11-2005]Artikel 103Vervanging van de secretaris

1.Gedeputeerde staten regelen de vervanging van de secretaris.

2.De artikelen 97, tweede lid, en 98 tot en met 102 zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de secretaris vervangt.§ 3. De griffier

Artikel 104Benoeming griffier

Provinciale staten benoemen de griffier. Zij zijn tevens bevoegd de griffier te schorsen en te ontslaan.Artikel 104aGriffier staat bij uitoefening taak terzijde

1.De griffier staat provinciale staten en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

2.Provinciale staten stellen in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier.Artikel 104bGriffier is in vergadering aanwezig

De griffier is in de vergadering van provinciale staten aanwezig.Artikel 104c [Vervallen per 02-11-2005]Artikel 104dVervanging van de griffier

1.Provinciale staten regelen de vervanging van de griffier.

2.De artikelen 97, tweede lid, 98 en 104 tot en met 104c zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de griffier vervangt.Artikel 104eRegels over de organisatie van de griffie

1.Provinciale staten kunnen regels stellen over de organisatie van de griffie.

2.Provinciale staten zijn bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

-

De provinciewet is voor het laatst geactualiseerd op: 13 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl