Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Provinciewet
<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het provinciebestuur

Hoofdstuk XVII. Goedkeuring

Artikel 253Beslissingen aan goedkeuring onderworpen

1.Beslissingen van provinciebesturen kunnen slechts aan goedkeuring worden onderworpen in bij de wet bepaalde gevallen.

2.Ten aanzien van de goedkeuring van andere beslissingen dan besluiten zijn artikel 259 alsmede afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.Artikel 254 t/m 257 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 258 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 259Beslissing aan goedkeuring onderworpen

1. Een beslissing die aan goedkeuring bij koninklijk besluit is onderworpen, wordt toegezonden aan Onze Minister wie het aangaat.

2. Een voordracht tot onthouding van goedkeuring wordt gedaan door of mede door Onze Minister.

3. Artikel 27d van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing.Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]

-

De provinciewet is voor het laatst geactualiseerd op: 13 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar volgende pagina     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl