Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wet op de identificatieplicht

InhoudsopgaveHoofdstuk I Aanwijzing van documenten (artikel 1)

Hoofdstuk II Toonplicht (artikel 2)

Hoofdstuk III Wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering (artikel 3)

Hoofdstuk IV Wijziging van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (artikel 4)

Hoofdstuk V Wijziging van de Algemene Bijstandswet (artikel 5)

Hoofdstuk VI Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (artikel 6)

Hoofdstuk VII Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (artikel 7)

Hoofdstuk VIII Wijziging van de Arbeidsvoorzieningswet (artikel 8)

Hoofdstuk IX Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (artikel 9)

Hoofdstuk X Wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (artikel 10)

Hoofdstuk XI Wijziging van de Algemene Nabestaandenwet (artikel 11)

Hoofdstuk XII Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (artikel 12)

Hoofdstuk XIII Wijziging van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (artikel 13)

Hoofdstuk XIV Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel 14)

Hoofdstuk XV Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 15)

Hoofdstuk XVI Wijziging van de Wet inzake spaarbewijzen (artikel 16)

Hoofdstuk XVII Wijziging van de Wet identiteitsvaststelling bij financiŽle dienstverlening (artikel 17)

Hoofdstuk XVIII Wijziging van de Wet op de economische delicten (artikel 18)

Hoofdstuk XIX Wijziging van de Vreemdelingenwet (artikel 19)

Hoofdstuk XX Wijziging van de Wet op het Notarisambt (artikel 20)

Hoofdstuk XXI Wijziging van de Wet personenvervoer (artikel 21)

Hoofdstuk XXII Wijziging van de Wet persoonsregistraties (artikel 22)

Hoofdstuk XXIII Slotbepalingen

-

De wet op de identificatieplicht is voor het laatst geactualiseerd op: 10 april 2018.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl