Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juli 2010:


30 juli 2010
Gerechtshof Den Haag veroordeelt twee zussen voor medeplegen moord

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 30 juli 2010 in hoger beroep twee zussen veroordeeld voor het medeplegen van moord op een vrouw in Ridderkerk. Het Haagse hof heeft de oudste zus vijftien jaar en de jongste zus vijf jaar gevangenisstraf opgelegd. Er is geprobeerd om de moord te laten lijken op zelfmoord van het slachtoffer.

De beide zussen bezochten in juli 2007 het slachtoffer in haar woning, omdat ze een verhouding zou hebben met de echtgenoot van de oudste zus. De oudste zus dwong het slachtoffer een afscheidsbrief te schrijven, medicijnen en bleekwater in te nemen en gaf haar de opdracht om met een touw om haar nek ergens op te stappen. Uiteindelijk wurgde de oudste zus het slachtoffer. De jongste zus was en bleef tijdens al deze gebeurtenissen in de woning aanwezig, wist wat er gaande was en deed niets om de dood van het slachtoffer te voorkomen. Bij het verlaten van de woning door beide zussen nam de oudste zus het colablikje van de jongste zus en een asbak met sigarettenpeuken mee om hun betrokkenheid bij de moord te verhullen.

De rechtbank legde in eerste aanleg de oudste zus vijftien jaar gevangenisstraf op. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelt de vrouw tot een gevangenisstraf van dezelfde duur, te meer daar de verdachte weigert mee te werken aan enige vorm van onderzoek door gedragsdeskundigen. De jongste zus werd in eerste aanleg door de rechtbank vrijgesproken. Het Haagse gerechtshof is van oordeel dat medeplegen van moord bewezen is en legt de vrouw een gevangenisstraf van vijf jaar op'.26 juli 2010
Veroordeling voor moord op cafťbaas in Scheveningen

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 26 juli 2010 een 34-jarige man veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor de moord op de eigenaar van cafť ít Snuitje in Scheveningen en enkele andere (gewelds)delicten.

Op 12 augustus 2007 kreeg de verdachte in het cafť onenigheid met de eigenaar. Nadat de verdachte het cafť had verlaten en de eigenaar had bedreigd, keerde hij korte tijd later in het bezit van een mes terug. Buiten het cafť heeft hij het slachtoffer neergestoken. Het slachtoffer is vrijwel direct daarna overleden.

De rechtbank legde in eerste aanleg eveneens 15 jaar gevangenisstraf op. Het openbaar ministerie vorderde in hoger beroep bevestiging van het vonnis van de rechtbank en het hof komt Ė vrijwel geheel op dezelfde gronden Ė tot dezelfde straf als de rechtbank'.23 juli 2010
Uitspraak in zaak Probo Koala (Broom II)

'De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Probo Koala (Broom II).

Het bedrijf Trafigura Beheer B.V. wordt veroordeeld tot 1 miljoen euro geldboete voor de uitvoer van afval naar Ivoorkust (een ACS staat) - en voor het in Amsterdam afleveren van voor de gezondheid schadelijke waar, terwijl dat schadelijke karakter is verzwegen. Het OM had een geldboete geŽist van 2 miljoen euro. Trafigura is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. De rechtbank tilt het zwaarst aan de uitvoer van afval naar Ivoorkust en legt hiervoor de maximale boete op. Wat betreft de in Nederland gepleegde overtreding houdt de rechtbank rekening met het feit dat het afval in Nederland niet op de consumentenmarkt is gebracht, maar hier werd afgegeven aan een erkende afvalverwerker, zonder dat er grote risicoís zijn geweest voor de gezondheid of het milieu. De werknemer van Trafigura, N. A., wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden (proeftijd 2 jaar) en een geldboete van 25.000 euro voor het feitelijk leidinggeven aan het afleveren van voor de gezondheid schadelijke waar, terwijl dat schadelijke karakter is verzwegen. Het OM had een gevangenisstraf geŽist van 12 maanden. N. A. is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Een gevangenisstraf acht de rechtbank niet op zijn plaats.

De kapitein van de Probo Koala, S. C., wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden (proeftijd 2 jaar) voor het medeplegen van het afleveren van voor de gezondheid schadelijke waar, terwijl dat schadelijke karakter is verzwegen. Ook is hij schuldig aan het medeplegen van valsheid in geschrifte. Het OM had een gevangenisstraf van 4 maanden geŽist. De rechtbank weegt mee dat de kapitein niet heeft gehandeld uit direct winstbejag, maar onder druk van zijn opdrachtgever.

Amsterdam Port Services (APS) en haar bestuurder E.M. U. zijn schuldig bevonden aan overtreding van de Wet Milieubeheer en het feitelijk leidinggeven daaraan door E.M. U. Het gaat dan om het terugpompen van het gevaarlijke afval in de Probo Koala. Maar verdachten mochten vertrouwen op de door de gemeente gegeven toestemming om het afval terug te pompen en worden daarom beiden ontslagen van rechtsvervolging. Het OM had tegen APS een boete geŽist van 250.000 euro en tegen E.M. U. een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk.

Het OM is niet ontvankelijk in de zaak tegen de gemeente Amsterdam. De rechtbank komt tot de conclusie dat de gemeente Amsterdam strafrechtelijke immuniteit toekomt. De gemeente heeft gehandeld als openbaar lichaam. Het geven van toestemming om het afval terug te pompen in de Probo Koala was een exclusieve bestuurstaak. Naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (Pikmeer II) geldt dat de overheid daarvoor niet vervolgd kan worden. Het OM had een boete van 150.000 euro geŽist'.22 juli 2010
Stichting Moslimomroep kan vooralsnog niet uitzenden

'De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft 22 juli beslist dat de Stichting Moslimomroep (SMO) voorlopig geen uitzendingen mag gaan verzorgen. Ook ontvangt de SMO nog geen geld om programmaís te produceren.

Het Commissariaat voor de Media heeft de Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) aangewezen om met ingang van 1 september 2010 tot en met 2015 het media-aanbod op geestelijk terrein van de islam te verzorgen. De SMO vindt dat zij had moeten worden aangewezen omdat zij de achterban beter vertegenwoordigt. De SMO heeft daarom de voorzieningenrechter gevraagd, in afwachting van een definitieve beslissing, te bepalen dat de SMO en niet de SMON kan gaan uitzenden op radio en tv.

De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. Op dit moment is nog niet zeker welke moslimomroep de uitzendingen mag gaan verzorgen. Op korte termijn behandelt de rechtbank de bodemzaak in dit geschil en zal er definitief een knoop worden doorgehakt. De SMON is sinds de aanwijzing bezig met het voorbereiden van uitzendingen en heeft daar ook geld voor gekregen. De voorzieningenrechter vindt dat het belang van de SMON om daar voorlopig mee door te gaan op dit moment zwaarder weegt dan het belang van de SMO om al in afwachting van de bodemzaak met de voorbereidingen te kunnen beginnen'.14 juli 2010
Terechte dwangsom voor tekst 'Jezus redt' op boerderijdak

'Het college van burgemeester en wethouders van Giessenlanden heeft een man uit Giessenburg terecht een dwangsom opgelegd, omdat hij met grote witte letters 'Jezus redt' op het dak van zijn boerderij heeft geschilderd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (14 juli 2010) bepaald. Volgens het gemeentebestuur is de tekst in strijd met de gemeentelijke welstandsnormen. Het heeft de man in januari 2009 daarom gesommeerd de tekst te verwijderen. De man vond de dwangsom echter een aantasting van zijn grondrechten en stapte naar de rechter.

In de gemeentelijke welstandsnormen is bepaald onder welke omstandigheden het uiterlijk van een gebouw in strijd is met de zogenoemde redelijke eisen van welstand. Naar het oordeel van de Raad van State heeft het gemeentebestuur zich op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een 'buitensporigheid in het uiterlijk' van het dak. Het gemeentebestuur heeft daarbij het advies gevolgd van de welstandscommissie. Dat spreekt over de toepassing van felle of contrasterende kleuren, het extreme contrast tussen de bestaande dakpannen en de aangebrachte witte dakpannen en een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. Daarom was sprake van een overtreding van de welstandsnormen en mocht het gemeentebestuur de dwangsom opleggen, aldus de hoogste bestuursrechter.

Anders dan de man meent, staan het recht op vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid in dit concrete geval niet in de weg aan het opleggen van de dwangsom. Hoewel deze grondrechten met het optreden van de gemeente worden beperkt, is dit in bepaalde gevallen gerechtvaardigd. In dit geval wordt met de welstandsnormen beoogd wanordelijkheden te voorkomen en de rechten van anderen te beschermen. Naar het oordeel van de Raad van State komt de dwangsom daarom tegemoet aan een 'dringende maatschappelijke behoefte en staat deze in een redelijke verhouding tot het nagestreefde doel'. Daarbij is voor de Raad van State van belang dat de dwangsom niet is opgelegd vanwege de inhoud van de tekst, maar enkel vanwege de concrete vorm en omvang. De hoogste bestuursrechter wijst er in zijn uitspraak op dat er voldoende andere manieren bestaan om de boodschap 'Jezus redt' tot uiting te brengen, bijvoorbeeld door het kleiner of in een minder opvallende kleur op het dak, of een ander deel van het gebouw, aan te brengen.

De tekst 'Jezus redt' op het dak van de boerderij in Giessenburg houdt de man en de gemeente Giessenlanden al ruim twee jaar verdeeld. De man liet de tekst in 2008 aanbrengen als uiting van zijn geloof.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk'.13 juli 2010
Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep in de zaak over de Haagse metselmoorden

'In september 2004 werden in een pand in Den Haag de lichamen van twee vermiste personen aangetroffen in een blok beton, ingemetseld achter een muur. Beide personen zijn door meerdere messteken om het leven gekomen. De verdachte is op 4 september 2007 door de rechtbank ís-Gravenhage voor het medeplegen van moord op deze personen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf (zie LJN BB2840). In hoger beroep is de verdachte op 15 april 2009 door het gerechtshof ís-Gravenhage wegens doodslag veroordeeld tot achttien jaren gevangenisstraf (zie LJN BI1178). Tegen deze uitspraak heeft de verdachte cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Namens de verdachte is door zijn raadsman mr. G. Spong, advocaat in Amsterdam, geklaagd over de afwijzing van een getuigenverzoek en de verwerping van een beroep op noodweer(exces). De advocaat-generaal mr. Vellinga heeft op 11 mei 2010 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd de door de verdachte naar voren gebrachte klachten te verwerpen.

De uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 13 juli 2010 de klachten van de verdachte in het cassatieberoep met een verkorte motivering verworpen (onder toepassing van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Gevolg van deze uitspraak
De veroordeling van de verdachte door het hof ís-Gravenhage is definitief geworden'.Bron: www.rechtspraak.nl.Klik hier voor mededelingen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl