Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - juli 2019:


22 oktober 2019
ISD-maatregel voor autokraak vlak na schietpartij Utrecht

'De rechtbank Midden-Nederland heeft een 27-jarige man veroordeeld tot de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel), voor de duur van twee jaar. De man pleegde op 18 maart van dit jaar een autokraak in de buurt van het 24 Oktoberplein in Utrecht, waar vlak daarvoor een schietpartij in een tram had plaatsgevonden. Ook is de man veroordeeld voor het gebruiken van een identiteitskaart die niet van hem was.

Autokraak
De man gedroeg zich op maandagmiddag 18 maart verdacht in de Admiraal Helfrichlaan in Utrecht. Een politieagent die op dat moment geen dienst had, zag vanuit een woning hoe de verdachte, en een andere man, met hun handen tegen een raam een auto in keken. Omdat hij het niet vertrouwde, maakte hij een paar fotoís en belde hij de politie. De mannen vertrokken, maar kwamen later weer terug. De politieagent zag vervolgens hoe ťťn van hen met zijn elleboog tegen de zijruit van de auto sloeg. Ze pakten een laptop, een iPad en accuís uit de auto en vluchtten weg.

Schietpartij
De autokraak vond plaats op de dag van de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Dat is ook de reden waarom de politie op dat moment menskracht te kort kwam en niets met de melding van de agent kon doen. De gekraakte auto was van een Duitse journalist die verslag deed van de schietpartij. Dat de verdachte juist de dag van de schietpartij uitkoos om een autokraak te plegen, getuigt volgens de rechtbank van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect. De verdachte maakte gebruik van de hectiek op deze tragische dag.

ISD-maatregel
De verdachte heeft een lang strafblad en komt regelmatig in contact met politie en justitie. Zo legde de rechter op 15 februari van dit jaar al een voorwaardelijke ISD-maatregel op. Hier ging de verdachte tegen in beroep. In de tussentijd pleegde hij nieuwe strafbare feiten, zoals de autokraak op 18 maart, slechts een maand na het eerdere vonnis. Om de problematiek van de verdachte te behandelen en de maatschappij optimaal te beschermen, legt de rechtbank hem een ISD-maatregel op van de duur van twee jaar. '21oktober 2019
Militair veroordeeld voor ontuchtige handeling met stofzuiger

'De militaire kamer veroordeelt een 22-jarige man uit Zwijndrecht voor het plegen van ontuchtige handelingen. Hij krijgt hiervoor een taakstraf gekregen van 120 uur.

De man zette in de legeringskamer bij de Generaal Spoor kazerne in Ermelo meerdere keren de mond van een in werking zijnde stofzuigerslang op het kruis van het slachtoffer. Ook toonde hij meer dan eens zijn penis aan het slachtoffer.

In strijd met gedragscode
Het slachtoffer moet deze pesterijen in aanwezigheid van andere pelotonsgenoten als zeer vernederend hebben ervaren. De man uit Zwijndrecht handelde in strijd met de gedragscode van Defensie. Hierin worden kameraadschap, respectvolle omgang met collegaís en onderling vertrouwen als kernwaarden van een militair genoemd.

Geen gevangenisstraf
Door het handelen van de man heeft hij het slachtoffer aangetast in zijn lichamelijke integriteit. De militaire kamer oordeelt in tegenstelling tot de officier van justitie dat niet is gebleken van een ernstige inbreuk hiervan. De militaire kamer acht het wettelijke taakstrafverbod dan ook niet van toepassing. De man heeft bovendien geen strafblad. Daarnaast heeft hij spijt betuigd en is inmiddels niet meer werkzaam bij defensie. De militaire kamer legt daarom geen gevangenisstraf op naast de taakstraf, zoals geŽist door de officier van justitie.'18 oktober 2019
9 maanden gevangenisstraf voor dood door schuld en bezit harddrugs

'Een 60-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens dood door schuld en bezit van harddrugs. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 6 maanden op. Het Openbaar Ministerie (OM), dat hoger beroep had ingesteld, vorderde een gevangenisstraf van 405 dagen, waarvan 150 dagen voorwaardelijk.

Dood door schuld
Het slachtoffer, een man van 35 jaar, is na urenlange vrijwillige SM-seks met de verdachte overleden ten gevolge van toxicologische invloeden en/of een samenstel van verstikkingsinvloeden, zuurstoftekort, hartritmestoornissen en mogelijk oververhitting. De verdachte had zijn sekspartner een grote hoeveelheid methamfetamine verstrekt en verrichte daarna langdurig seksuele handelingen, ook nadat het slachtoffer, dat voorover lag, begon te schokken en te trillen en zelfs toen het slachtoffer bewegingloos was. De verdachte, een man met een medische achtergrond, kon worden geacht bekend te zijn met de risicoís van methamfetamine. Hij had alert moeten zijn op elke verandering in de gezondheidssituatie van het slachtoffer en daarop adequaat moeten reageren. Hij heeft geen blijk gegeven van een dergelijke alertheid. Het gerechtshof oordeelt daarom dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig handelde en dat de dood van het slachtoffer aan de schuld van de verdachte te wijten is.

Harddrugs
De verdachte had ook een hoeveelheid harddrugs voorhanden.

Hogere straf
Het slachtoffer was in de bloei van zijn leven. Mede gezien de omstandigheden waaronder hij is gestorven, heeft dit verlies voor zijn directe nabestaanden een peilloos verdriet teweeggebracht. Vooral omdat hij een belangrijke ondersteunende rol in hun leven vervulde. Het gerechtshof legt een hogere straf op dan de rechtbank oplegde en het OM vorderde, omdat het hof in de strafoplegging de ernst van de feiten en het grote leed dat de nabestaanden van het slachtoffer is aangedaan wil benadrukken.'18 oktober 2019
Celstraf Arnhemmer voor steekpartij

'De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man uit Arnhem voor poging doodslag tijdens een steekpartij in zijn woonplaats. Hij wordt ook veroordeeld voor het bedreigen van 2 politieagenten bij zijn aanhouding. Hij krijgt hier in totaal een celstraf van 5,5 jaar voor.

De 32-jarige man en het slachtoffer kennen elkaar. Op 16 januari 2019 in de vroege ochtend stond hij voor de deur van de woning van het slachtoffer. Toen er na aanroepen en klepperen met de brievenbus niet werd open gedaan, ging hij naar de achterzijde van de woning. Daar deed het slachtoffer de schuifdeur open. Vervolgens ontstond er een confrontatie in de tuin, waarbij het slachtoffer 10 keer is gestoken.

Beroep op noodweer
De Arnhemmer bekent dat hij het slachtoffer meerdere keren heeft gestoken met een mes, maar beroept zich op noodweer. Volgens hem heeft het slachtoffer hem zonder iets te zeggen met een mes aangevallen. Volgens de Arnhemmer was het slachtoffer onder invloed van drugs. Omdat het slachtoffer op hem af bleef komen en hij vanwege lichamelijke problemen zelf niet kon vluchten, heeft hij een mes, dat hij bij zich droeg, gepakt en het slachtoffer in zijn linkerarm gestoken. Het slachtoffer bleef toch nog steeds op hem afkomen. De man zei dat hij vervolgens met het slachtoffer in een worsteling terecht kwam en hij vanuit paniek een aantal keer stak. Toen het slachtoffer niet meer op hem afkwam, liep hij weg.

De rechtbank vindt dit niet aannemelijk. Dit komt omdat de man in eerste instantie ontkende dat hij zelfs maar bij het slachtoffer in de buurt is geweest. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Pas sinds uit forensisch onderzoek bleek dat op het mes van de man bloed zat van het slachtoffer, beroept hij zich hierop. Uit niets blijkt dat het incident zo is verlopen als de Arnhemmer verklaart. Bovendien is hij ongedeerd gebleven waar het slachtoffer ernstig gewond is geraakt. De rechtbank gelooft daarom wel het slachtoffer dat hij plotseling door de 32-jarige man werd aangevallen omdat het slachtoffer hem niet binnen wilde laten. De reden daarvoor is dat de verklaring van het slachtoffer wel wordt gesteund door ander bewijs.

Voorwaardelijk opzet op de dood
Omdat de Arnhemmer in het wilde weg heeft gestoken en gezien de plaatsen waar de Arnhemmer het slachtoffer met de mes heeft gestoken, heeft hij volgens de rechtbank in ieder geval voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer gehad. Hierbij is van belang dat volgens een letselverklaring het slachtoffer ernstige, diepe steek- en snijverwondingen opgelopen waardoor ook een klaplong is ontstaan. Volgens de letselverklaring kan een klaplong levensbedreigend zijn en is acuut medisch ingrijpen nodig geweest.

Strafverzwarend
De rechtbank rekent hem zwaar aan dat het voorval ís nachts plaatsvond in de woning van het slachtoffer. De woning is bij uitstek een plaats te zijn waar iemand zich veilig moet voelen. Daarnaast heeft de rechtbank als strafverzwarende omstandigheden meegenomen dat de Arnhemmer het slachtoffer met zijn verwondingen heeft achtergelaten. Ook heeft hij tijdens zijn aanhouding de dienstdoende politieagenten herhaaldelijk ernstig bedreigd.

Schadevergoeding
Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 10 duizend euro aan het slachtoffer betalen. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van ruim 300 euro aan 1 van de agenten betalen.'18oktober 2019
Amsterdamse brandweer mag rooster per kwartaal maken

'De korpsleiding van de Amsterdamse brandweer mag de wijze waarop roosters voor haar brandweerlieden worden gemaakt met ingang van 2020 aanpassen. Dat heeft de kantonrechter besloten in een zaak van de leiding tegen de ondernemingsraad.

Flexibiliteit
De korpsleiding wil de diensten van de operationele medewerkers en de opleidingen per kwartaal inroosteren in plaats van per jaar: daarmee hoopt de leiding de organisatie flexibeler te maken en het systeem van ruiling van diensten, wat op grote schaal gebeurt bij het jaarrooster, terug te dringen.

Roosterwijziging
De ondernemingsraad vond echter dat de korpsleiding het belang van de veranderingen onvoldoende had aangetoond en onthield zijn instemming aan de voorgenomen besluiten. De leiding bracht de kwestie vervolgens voor kantonrechter. Die oordeelt nu dat de leiding het belang van een roosterwijziging wel degelijk voldoende heeft aangetoond en geeft plaatsvervangend de gevraagde toestemming.

Blokken van 9 uur
Op een ander punt geeft de kantonrechter de ondernemingsraad gelijk: het systeem van inroosteren in blokken van 9 uur voor sommige indirecte werkzaamheden mag de leiding niet aanpassen. De kantonrechter vindt dat dit deel van het besluit in het overlegtraject met de ondernemingsraad onvoldoende is toegelicht en onderbouwd. De gevraagde toestemming op dit punt wordt daarom onthouden.'16 oktober 2019
Tot 6 jaar en 9 maanden cel voor drugstransporten

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 38-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar en 9 maanden voor het leidinggeven aan een organisatie die zich bezighield met transporten en opslag van chemicaliŽn voor drugslaboratoria. Een 26-jarige man uit Venlo, die deel uitmaakte van de organisatie, krijgt een celstraf van 5 jaar. De rechtbank veroordeelde 6 andere verdachten tot celstraffen variŽrend van 15 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tot 4 jaar. Drie mannen uit Venlo (35, 55 en 60 jaar) werden vrijgesproken.

De organisatie liet van januari tot en met april 2018 op grote schaal chemicaliŽn vanuit Polen naar Nederland vervoeren. Hierbij ging het vaak om duizenden kilo's zoutzuur, fosforzuur of aceton. Met deze hoeveelheden chemicaliŽn konden miljoenen xtc-tabletten en zeer grote hoeveelheden amfetamine geproduceerd worden.

De vrachtwagens werden gelost in onder meer Son en Breugel, ís-Hertogenbosch en Odiliapeel. Veelal werden van daaruit chemicaliŽn gedistribueerd. Een 34-jarige man uit Venlo krijgt een celstraf van 4 jaar voor zijn aandeel in die loswerkzaamheden en de opslag van de chemicaliŽn. Hij was bovendien beheerder van een zeecontainer met daarin een drugslaboratorium niet ver van zijn woning. Ook trof de politie in zijn woning 60 kilo MDMA aan. Een 32-jarige Eindhovenaar en mannen van 34 en 38 jaar uit Valkenswaard krijgen celstraffen van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor hun aandeel in het lossen van transporten en de opslag van chemicaliŽn. Verder werd een 52-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, voor de verhuur van een deel van zijn woning waarin een drugslab werd ingericht. Een 56-jarige man uit Rossum krijgt eveneens voor het verhuren van een deel van zijn bedrijfsterrein waarop een drugslab werd ingericht, en voor het bezit van een hagelgeweer en een geladen pistoolmitrailleur, een celstraf van 21 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat er sprake was van een grootschalige en professionele werkwijze. Dit blijkt onder meer uit de grote hoeveelheden aangetroffen chemicaliŽn en apparatuur. Volgens de rechtbank moet krachtig worden opgetreden tegen de productie van harddrugs. De productie van dergelijke drugs, de ongecontroleerde opslag van chemicaliŽn voor die productie en de dumpingen van drugsafval brengen namelijk grote veiligheidsrisicoís met zich mee.'16 oktober 2019
Gevangenisstraf en tbs voor doden baby

'Een 27-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het doden van haar zoontje in 2012. Daarnaast legt de rechtbank de vrouw tbs met voorwaarden op, die kan worden omgezet in tbs met dwangverpleging als ze zich niet aan de voorwaarden houdt. Bovendien mag de vrouw niet met anticonceptie stoppen zonder haar behandelaars hiervan op de hoogte te brengen.

Bekennende verklaring
Op 16 april 2012 heeft de vrouw het neusje en het mondje van haar 9-maanden oude baby dichtgeknepen totdat hij niet meer ademde. Het jongetje, Milan, lag op dat moment in zijn bed. Uit onderzoek blijkt dat Milan ook hersenschade had die moet zijn veroorzaakt door slaan, stompen en/of schudden. Milan is nog gereanimeerd maar een dag later is hij overleden. Pas nadat de vrouw in 2018 een bekennende verklaring heeft afgelegd is zij vervolgd. Eerder was de zaak tegen haar geseponeerd.

Onschuldig en gezond kindje
Volgens haar eigen verklaring zag de vrouw tegen de dagelijkse routine van de verzorging van Milan op. Zij wilde naar de buitenwereld toe laten zien dat zij een goede moeder was, maar kon dit uiteindelijk niet meer opbrengen. De vrouw heeft haar zoontje, terwijl hij lag te slapen, om het leven gebracht. Zij heeft Milan, een onschuldig en gezond kindje, niet de zorg gegeven die hij verdiende. Ook neemt de rechtbank het de vrouw kwalijk dat zij niet direct openheid van zaken heeft gegeven. Zij heeft hiermee bij de vader en andere nabestaanden intens verdriet veroorzaakt.

Niet meer voor kinderen zorgen
Na de dood van haar zoontje is de vrouw uitvoerig onderzocht. Bij de vrouw is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis en er zijn aanwijzingen voor zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking. Haar handelen, het mishandelen van haar zoontje en uiteindelijk het dichtknijpen van de neus en mond, is beÔnvloed door de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor kan de doodslag haar niet volledig toegerekend worden. De rechtbank vindt dat de vrouw naast de gevangenisstraf een langdurige behandeling moet ondergaan. Bovendien neemt de rechtbank de adviezen van deskundigen over, onder andere als het gaat over de zorg voor kinderen. De vrouw mag niet de zorg dragen voor kinderen van zichzelf of anderen en omgang met kinderen is alleen toegestaan onder begeleiding van een andere volwassene. '16 oktober 2019
Man veroordeeld voor gewelddadige dood krantenbezorgster

'Een 33-jarige man is vandaag door het gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging. Het Haagse gerechtshof acht de man schuldig aan de dood van een destijds 51-jarige krantenbezorgster. De verdachte heeft haar, toen zij op 13 mei 2016 ís morgens vroeg op de Pasteursingel in Rotterdam haar krantenwijk liep, meerdere keren met een mes gestoken. Ze is een week later aan haar verwondingen overleden. Ook is de verdachte schuldig bevonden aan een poging tot afpersing van een toevallige voorbijganger. Dit gebeurde een paar minuten voordat de krantenbezorgster werd aangevallen. De rechtbank had de man in 2017 voor beide feiten veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

De verdachte heeft steeds ontkend dat hij iets met de poging tot afpersing en de dood van de krantenbezorgster te maken had. In hoger beroep is op verzoek van de verdachte aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat iemand anders de verwondingen aan de krantenbezorgster heeft toegebracht. Volgens het hof is er overtuigend bewijs dat de verdachte degene is geweest die de krantenbezorgster met een mes heeft gestoken en die even daarvoor heeft geprobeerd een man op straat af te persen.

De verdachte wilde eerder niet meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. De rechtbank had daardoor weinig informatie over de toestand waarin de verdachte tot zijn daden is gekomen. De verdachte werd daarom volledig toerekeningsvatbaar geacht. In hoger beroep heeft de verdachte alsnog meegewerkt aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld en dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Dat betekent dat de verdachte beperkt inzicht had in wat hij deed. De gevangenisstraf valt daardoor in hoger beroep lager uit.'16 oktober 2019
Maximale celstraf voor liquidatie in Eindhoven

'De rechtbank Oost-Brabant heeft een 58-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor de liquidatie op een plaatsgenoot. Hij schoot het slachtoffer vroeg in de avond, in een drukke woonwijk, dood. Daarom krijgt de man de maximale celstraf voor doodslag: 15 jaar.

Het slachtoffer zat in september 2018 in zijn auto in de buurt van zijn woning in Eindhoven, toen hij van dichtbij in zijn hoofd werd geschoten. Hij overleed ter plekke. De verdachte bevestigde dat hij op dat moment in de buurt was, maar verklaarde -kort gezegd- dat hij niet bij het schietincident betrokken was. De rechtbank doet die verklaring af als ongeloofwaardig. Uit de bewijzen blijkt onder meer dat de verdachte die bewuste dag een afspraak had met het slachtoffer en dat hij de laatste was die telefonisch contact met hem had. Ook zat het DNA-spoor van de verdachte op 3 kogelhulzen die bij de auto werden aangetroffen en had hij bloed van het slachtoffer op zijn schoenen.

Volgens de rechtbank had het slachtoffer geen schijn van kans; de verdachte schoot hem van dichtbij in koele bloede dood. Op het moment dat de verdachte de trekker overhaalde, waren er veel mensen op straat. Er was dan ook een risico dat omstanders geraakt zouden worden door de rondvliegende kogels. Ook waren er zeer jonge kinderen getuige van het voorval. Dit alles acht de rechtbank volstrekt onaanvaardbaar en daarom is de celstraf van 13 jaar die de officier van justitie eiste, onvoldoende. De rechtbank legt de maximale straf op die voor doodslag in de wet staat. '16 oktober 2019
Man veroordeeld voor verduistering en ontucht met minderjarige prostituees

'Een 47-jarige man is vandaag door het gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Het Haagse gerechtshof acht de man schuldig aan verduistering van ruim 400.000 euro van het kerkgenootschap waarvan hij de penningmeester was. Van dit geld heeft hij hotels geboekt en daar prostituees ontvangen. Verdachte wist dat 2 van deze prostituees minderjarig waren. Ook heeft de verdachte prostituees aan sm handelingen onderworpen, waarin hij volgens het gerechtshof veel te ver is gegaan.

Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij actief heeft gezocht naar minderjarige meisjes om tegen betaling seks mee te hebben. De opgelegde straf valt hoger uit dan door de rechtbank was opgelegd. Het gerechtshof ziet Ė anders dan de rechtbank Ė geen meerwaarde in een gedeeltelijk voorwaardelijke straf met behandeling van de verdachte. Hij ontkent de zedenfeiten en heeft verklaard dat hij dan ook niet ziet waarvoor hij behandeld zou moeten worden.'15 oktober 2019
Echtpaar vrijgesproken voor fraude met kinderopvangtoeslag

'De rechtbank Midden-Nederland heeft een echtpaar uit IJsselstein vrijgesproken van fraude met kinderopvangtoeslag. Een gastouderbureau, waar ťťn van de verdachten vennoot van was, zou volgens de officier van justitie aanvraagformulieren voor kinderopvangtoeslag niet naar waarheid hebben ingevuld. Zijn vrouw zou medeplichtig zijn aan de fraude door haar bankrekening beschikbaar te stellen. Volgens de rechtbank kan echter niet bewezen worden dat de verdachten de fraude hebben gepleegd.

Kinderopvangtoeslag
Het gaat in totaal om zes aangiftes tegen de man en het gastouderbureau. Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zou gesjoemeld zijn met het aantal oppasuren, de vermelde gastouder(s) en de handtekeningen. Ook andere documenten zouden vervalst zijn. Uit het dossier blijkt dat door de Belastingdienst bedragen zijn uitgekeerd op de rekening van het gastouderbureau. Maar de aangevers zeggen dat ze de toeslag niet of maar voor een deel van het gastouderbureau hebben ontvangen.

Tijdsverloop
De rechtbank neemt in haar beslissing onder andere mee dat de ten laste gelegde feiten zijn gepleegd tussen 2008 en 2014. Hierdoor is sprake van een tijdsverloop van tussen de vijf en tien jaar. Dit kan een negatief effect hebben op de waarheidsvinding. De verklaringen die door de aangevers in 2019 bij de rechter-commissaris zijn afgelegd bevatten op cruciale onderdelen tegenstrijdigheden ten opzichte van de aangiften. Ook is de bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie van het gastouderbureau verstreken, waardoor niet alles meer beschikbaar is. Dit maakt de verdediging van de verdachte moeilijker. De rechtbank moet hierdoor terughoudend zijn bij de beoordeling van de feiten.

Geen bewijs
Volgens de rechtbank kan bewezen worden dat de aanvragen voor de kinderopvangtoeslag niet naar waarheid zijn ingevuld en dat er ten onrechte bedragen zijn uitgekeerd. Het handelen van de man roept hierbij vragen op, maar de exacte rol van hem en het gastouderbureau is niet duidelijk geworden. Het kan niet bewezen worden dat hij degene is geweest die de aanvraagformulieren vervalste en vervolgens geld verduisterde. De rechtbank spreekt hem ťn zijn vrouw daarom vrij. De officier van justitie eiste 240 en 80 uur taakstraf.'15oktober 2019
Jeugdstraffen voor gedwongen seks in streekbus

'Een 20-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) jeugddetentie en een taakstraf omdat hij in een streekbus een jonge vrouw gedwongen heeft tot seks. De rechtbank past het jeugdstrafrecht toe. De man moet zich laten behandelen en een schadevergoeding betalen.

Onaangenaam en vernederend
In de nacht van 3 op 4 april 2018 zat de man naast de vrouw achterin de lijnbus tussen Zwolle en Dedemsvaart. Daar dwong hij haar om seksuele handelingen bij hem te verrichten. Voor de jonge vrouw was dit een zeer onaangename en vernederende ervaring, vooral omdat dit gebeurde in het bijzijn van de chauffeur en andere nietsvermoedende passagiers. De rechtbank rekent het de man aan dat hij zich niet bekommerde om het slachtoffer, maar zich enkel liet leiden door zijn eigen verlangens en daarbij grenzen overschreed.

Ernstig feit door kwetsbare jonge man
Aan de ene kant zou de man hier een forse celstraf voor moeten krijgen. Het was een ernstig zedenfeit met een grote impact op het slachtoffer. Aan de andere kant is de man jong en nog niet uitgerijpt. Hij is kwetsbaar door zijn lage IQ van 65, is licht verstandelijk beperkt en functioneert op het niveau van een minderjarige.

Hij is dus geen gemiddelde jonge volwassene. Daarom past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe, en was de inhoudelijke behandeling van de strafzaak achter gesloten deuren. Bij het jeugdstrafrecht zijn de straffen en strafdoelen anders dan in het volwassenenstrafrecht. De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van de jongere zodat hij niet meer in de fout gaat.

Straf, ontwikkeling en behandeling
De ontwikkeling en behandeling van de jonge man zijn belangrijk. Daarom oordeelt de rechtbank dat hij nu niet terug hoeft naar de jeugdinstelling. Dat zou de positieve ontwikkelingen verstoren, met het risico dat hij weer in de fout kan gaan.

De rechtbank oordeelt dat de man een jeugddetentie krijgt van 180 dagen, waarvan 160 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man zat al 20 dagen in voorarrest. Eťn van de bijzondere voorwaarden is dat hij zijn behandeling afmaakt. Daarnaast krijgt hij een taakstraf opgelegd van 60 uur. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van 750 euro.'15 oktober 2019
Celstraf voor 33-jarige man uit Westervoort voor ontucht

'De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man uit Westervoort voor het onttrekken van een destijds 13-jarig meisje aan het gezag van haar moeder. Ook pleegde hij ontucht met haar. De man krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd waarvan 10 maanden voorwaardelijk met proeftijd van 3 jaar.

De man kwam op een slinkse en misleidende manier in contact met het slachtoffer. Hij deed zich via chatgesprekken eerst voor als een 17-jarig meisje met als doel om seks met het slachtoffer te hebben. De man wist dat hij te maken had met een minderjarig meisje. Toch maakte hij een afspraak met haar en nam hij het slachtoffer mee naar huis. De man bekent dat hij seks heeft gehad met het slachtoffer.

Gevolgen van zijn handelen
De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij alleen oog heeft gehad voor het bevredigen van zijn eigen seksuele behoeften. Daarbij heeft hij zich niet bekommerd om de gevoelens en gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank houdt rekening met de rapportage van de psycholoog. Daaruit blijkt dat het waarschijnlijk is dat de man door zijn licht verstandelijke beperking de gevolgen van zijn handelen niet (voldoende) kan overzien. De rechtbank houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, maar omdat de feiten te ernstig zijn zal de man nog enige tijd in de gevangenis moeten doorbrengen voordat hij aan zijn behandeling kan beginnen.

Strafbepaling
De rechtbank vindt een gevangenisstraf op zijn plaats. Een voorwaardelijk deel wordt opgelegd om er door behandeling voor te zorgen dat de kans op herhaling wordt verkleind. Maar ook om de man een stok achter de deur te geven, namelijk geen strafbare feiten meer te plegen. De rechtbank komt tot dezelfde straf als de officier van justitie. Als bijzondere voorwaarden legt onder andere een ambulante behandeling en een locatieverbod op. Verder moet de man contact met minderjarigen vermijden.'15 oktober 2019
Vrouw uit Bemmel veroordeeld voor aandeel in woningoverval

'De rechtbank veroordeelt een 26-jarige vrouw uit Bemmel voor haar aandeel in een poging diefstal met geweld en poging afpersing. Zij krijgt een gevangenisstraf van 344 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. met bijzonder voorwaarden. Daarnaast legt de rechtbank de maximale werkstraf van 240 uur op.

Op 22 augustus 2017 was de Bemmelse bij het slachtoffer op bezoek in zijn woning. Opeens kwamen er via de achterdeur 2 personen binnen met bivakmutsen op. Een van hen had een revolver in zijn handen en vroeg meteen waar de autosleutels waren. Het slachtoffer kreeg klappen van de overvaller met wapen toen hij daar geen antwoord op kon geven. De overvallers bleven schreeuwen om de autosleutels en ook om een kluis. Omdat het slachtoffer een verlamde arm heeft en zijn rechterbeen niet goed functioneert, kon hij zich niet verweren en belandde op de grond. Toen hij op de grond lag, kreeg hij meer klappen van de eerste persoon. Deze persoon bleef meerdere keren om de autosleutels schreeuwen. De tweede persoon ging naar boven en haalde daar in de slaapkamer het nachtkastje en de lade overhoop. Uiteindelijk verlieten de 2 personen de woning zonder dat ze iets meenamen. Het slachtoffer werd vervolgens hevig bloedend en met diverse verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rol vrouw
De vrouw bekende uiteindelijk dat zij wist wat er die avond ging gebeuren. Haar mededader wilde bij het slachtoffer drugs en geld halen. De vrouw maakte met haar mededader afspraken over haar rol bij de overval. Zij sprak met een smoes af bij het slachtoffer thuis om er zeker van te zijn dat hij tijdens de overval thuis was. Om de overval makkelijk te laten verlopen sprak de vrouw met haar mededader af dat zij de hond in de bench zou doen en zou zorgen dat de achterdeur open was. Ook zou ze de mededader via haar mobiel een signaal sturen als ze haar taken had volbracht. Hierdoor is er volgens de rechtbank sprake van medeplegen. De mededader is op 15 mei 2019 veroordeeld voor zijn aandeel in de overval. De identiteit van de andere dader is nog steeds niet bekend.

Aansprakelijk voor geweld
De rechtbank vindt ook dat de vrouw aansprakelijk is voor het geweld dat is gebruikt bij de overval. Zij had zich vooraf bewust moeten zijn geweest van het risico dat haar mededaders geweld zouden toepassen en die kans heeft zij van te voren ook daadwerkelijk aanvaard. De vrouw wist per slot van rekening dat het slachtoffer thuis zou zijn op het moment van de overval. Sterker nog, zij moest ervoor zorgen dat hij thuis was. De vrouw en haar mededaders bespraken ook dat ze bivakmutsen zouden dragen om het slachtoffer te intimideren. De mededaders vroegen vrijwel direct nadat ze binnen waren om de autosleutels. Ook sloegen en trokken ze hebben het slachtoffer direct naar de grond.

Bijzondere voorwaarden
Voor de voorwaardelijke gevangenisstraf geldt een proeftijd van 2 jaar en hieraan zijn een aantal bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de vrouw zich melden bij de reclassering en moet zij zich laten behandelen. Verder mag de vrouw op geen enkele manier contact hebben met het slachtoffer.

Schadevergoeding
Tot slot moet de vrouw schadevergoedingen van in totaal bijna 10 duizend euro aan het slachtoffer betalen. Deze schadevergoeding bestaat onder andere uit smartengeld en een vergoeding voor reiskosten, kledingkosten en schilderkosten'15 oktober 2019
Arnhemmer wel schuldig maar geen straf voor poging doodslag na geslaagd noodweerberoep

'Wel 3 maanden celstraf voor vuurwapenbezit
De rechtbank veroordeelt een 41-jarige man uit Arnhem voor vuurwapenbezit. Ook verklaart de rechtbank een poging doodslag bewezen, maar ontslaat de Arnhemmer van alle rechtsvervolging door een beroep op noodweer. Voor het wapenbezit krijgt de man een gevangenisstraf van 3 maanden.

Op 4 maart 2019 kregen de 41-jarige man en het slachtoffer het met elkaar aan de stok in de Arnhemse binnenstad. Het slachtoffer ging vervolgens naar de woning van de 41-jarige man om verhaal te halen. Daar escaleerde het zodanig dat de Arnhemmer met een vuurwapen op het slachtoffer schoot en hem daarbij een aantal keer raakte.

Poging doodslag
In deze zaak staat niet ter discussie dat de 41-jarige man met een vuurwapen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer. De rechtbank moet de vraag beantwoorden of de 41-jarige man door het afvuren van deze schoten bewust het risico heeft genomen dat daardoor het slachtoffer zou komen te overlijden. Volgens de rechtbank is hier sprake van. Dit baseert ze op het feit dat man op zeer korte afstand in de richting van het slachtoffer heeft geschoten. Daarbij troffen 3 kogels het slachtoffer. Dat de verwondingen volgens het letselrapport niet potentieel dodelijk waren doet hier niets aan af. Dat het slachtoffer het verhaal kan navertellen is vooral aan geluk te danken.

Beroep op noodweer
De advocaat deed een beroep op noodweer. Het slachtoffer uitte die avond doodsbedreigingen naar de 41-jarige man in een cafť. Het slachtoffer ging vervolgens onverwacht in de avond bij donker naar de woning van de Arnhemmer. Daar haalde het slachtoffer iets uit zijn kofferbak en uitte opnieuw doodsbedreigingen terwijl hij naar de woning van de 41-jarige man liep. De rechtbank begrijpt dat de 41-jarige man daardoor dacht dat het latere slachtoffer een vuurwapen uit zijn kofferbak haalde. In werkelijkheid bleek dit een kettingzaag. De Arnhemmer rende naar boven. Daar hoorde hij dat het ruitje uit de voordeur werd geslagen. De rechtbank oordeelt dat er sprake was van een onmiddellijk dreigend gevaar dat het slachtoffer niet alleen de woning, maar ook het gezin van de 41-jarige man zou aanvallen. De Arnhemmer reageerde op deze aanval door zijn vuurwapen te pakken en daarmee naar beneden te gaan,. Vervolgens vuurde hij vrij snel nadat hij beneden was schoten af.

Poging doodslag bewezen, geen straf
De rechtbank gaat mee in dit beroep op noodweer en ontslaat de man voor de poging doodslag van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat de poging doodslag wel bewezen is, maar het feit niet strafbaar is. Daarom legt de rechtbank voor dit feit geen straf op.

Wapenbezit
De 41-jarige man bekende dat hij een vuurwapen in bezit had. Voor dit strafbare feit legt de rechtbank 3 maanden celstraf op. Het illegaal bezitten van vuurwapens brengt een onverantwoord risico voor de veiligheid van personen met zich mee. Bovendien gebruikte de man dit wapen ook. Volgens de rechtbank moet dit streng bestraft worden.

Schadevergoeding
Het slachtoffer eiste een schadevergoeding. Omdat de 41-jarige man is ontslagen van alle rechtsvervolging, verklaart de rechtbank deze vordering niet-ontvankelijk.'Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl