Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - verjaring en verval

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake verjaring en verval.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Verjaring en verval


Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Nietigheid beding
> Verlenging termijn
> Bestaan schuld verborgen

Afdeling 2. Goederenvervoer
> Omschrijving begrippen
> Verjaring rechtsvordering
> Ontheven van aansprakelijkheid
> Begin termijn
> Begin termijn
> Teruggave materiaal
> Begin termijn
> Begin termijn
> Begin termijn
> Begin termijn
> Begin termijn
> Verschillende termijnen
> Artikelen 1710 tot en met 1721
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 3. Bijzondere exploitatie-overeenkomsten
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 4. Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
> Rechtsvordering verjaart
> Nieuwe termijn van verjaring

Afdeling 5. Vervoer van personen
> Rechtsvordering verjaart
> Rechtsvordering verjaart
> Vervoer van personen
> Rechtsvordering vervalt
> Nieuwe termijn van verjaring

Afdeling 7. Rederij
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 8. Rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 9. Aanvaring
> Rechtsvordering verjaart
> Rechtsvordering verjaart
> Verjaringstermijn
> Rechtsvordering verjaart
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 10. Hulpverlening
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 11. Avarij-grosse
> Rechtsvordering verjaart
> Het recht homologatie te verzoeken vervalt
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 12. Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip, een binnenschip, een voertuig en een spoorvoertuig
> Rechtsvordering verjaart

Afdeling 13. Luchtrecht
> Vordering vervalt
> Vordering vervalt
> Toepassing bepalingen verjaring of verval

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl