Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - wegvervoer

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake het wegvervoer.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Wegvervoer

Afdeling 1. Algemene bepalingen
> Nadere regelingen
> Exploitatie van een voertuig

Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over de weg
> Omschrijving overeenkomst van goederenvervoer
> Tijdvak vervoer over de weg van zaken
> Bijzonder vervoer
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Beperking werking wetsbepalingen
> Zaken ter bestemming afleveren
> Zaken zonder vertraging vervoeren
> Order opvolgen van de bevrachter
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Vermoeden van niet nakomen
> Vervoerder komt verplichtingen niet na
> Nietigheid beding
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Schadevergoeding is verschuldigd
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Waarde van de zaken aangeven
> Bedrag vaststellen
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Opzeggen overeenkomst door de afzender
> Vergoeden schade door vervoerder
> Opzeggen overeenkomst door de afzender
> Opzeggen overeenkomst door vervoerder
> Opzeggen overeenkomst door vervoerder
> Tijdig opgaven doen
> Vergoeden schade door de afzender
> Opzeggen overeenkomst door de wederpartij
> Vergoeden schade door de afzender
> Zaken lossen
> Opmaken vrachtbrief
> Onderzoek juistheid vrachtbrief
> Meerdere vrachtbrieven opmaken
> Transportbrief
> Transportbrief afgegeven
> Gegevens leveren geen bewijs op
> Orders geven
> Aflevering vorderen
> Ontvangstbewijs afgeven
> Vracht is verschuldigd
> Schade vergoeden
> Rembours
> Afgifte van zaken of documenten weigeren
> Zaken bij een derde opslaan
> Zaken verkopen
> Onderzoek mogelijk maken
> Verzoek tot gerechtelijk onderzoek
> Kosten gerechtelijk onderzoek
> Schadevergoeding uitgekeerd
> Toepassing van artikel 1133

Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over de weg
> Omschrijving overeenkomst van personenvervoer
> Omschrijving handbagage
> Vervoer over de weg van personen
> Vervoer over de weg van handbagage
> Omschrijving tijd- of reisbevrachting
> Beperking toepasselijke bepalingen
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Nietigheid beding
> Aansprakelijkheid vervoerder
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Vervoerder is geen schadevergoeding verschuldigd
> Reiziger verplicht schade te vergoeden
> Uitbreiding toepasselijke bepalingen
> Aansprakelijkheid vervoerder opheffen
> Handelen in opdracht van de reiziger
> Beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid vervoerder
> Vordering gewaardeerd naar omstandigheden
> Schade vergoeden
> Schade vergoeden
> Opzeggen overeenkomst door vervoerder
> Opzeggen overeenkomst door wederpartij vervoerder
> Overeenkomst geŽindigd
> Opzeggen overeenkomst door wederpartij vervoerder
> Document ter zake vervoer afgegeven

Afdeling 4. Verhuisovereenkomst
> Omschrijving verhuisovereenkomst
> Vervoer over de weg van verhuisgoederen
> Verplichtingen verhuizer
> Verhuisgoederen ter bestemming afleveren
> Verhuizing zonder vertraging voltooien
> Verhuizer niet aansprakelijk
> Beperking aansprakelijkheid verhuizer
> Vermoeden van niet nakomen
> Verhuizer kwam verplichtingen niet na
> Nietigheid beding
> Betaling van een redelijk bedrag
> Waardevermindering van verhuisgoed
> Beperking aansprakelijkheid verhuizer
> Waarde van de verhuisgoederen aangeven
> Bedrag van een bijzonder belang
> Geen beroep op beperking aansprakelijkheid verhuizer
> Opzeggen overeenkomst door opdrachtgever
> Schade vergoeden door de opdrachtgever
> Opzeggen overeenkomst door de opdrachtgever
> Opzeggen overeenkomst door verhuizer
> Verhuizer verplicht te verhuizen
> Tijdig opgaven doen
> Schade vergoeden door de opdrachtgever
> Opzeggen overeenkomst door de wederpartij
> Verhuisprijs verschuldigd
> Schade vergoeden door de opdrachtgever
> Verhuizer heeft geen retentierecht
> Verhuisgoederen opslaan bij een derde
> Machtiging door de rechter
> Onderzoek mogelijk maken
> Goederen onder de verhuizer
> Uitbreiding toepasselijke bepaling

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl