Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Verkeer en vervoer - bemanning van een zeeschip

rechten en plichten inzake verkeer en vervoer
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake de bemanning van een zeeschip.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.
Bemanning van een zeeschip


Kapitein bevoegd rechtshandelingen te verrichten
Kapitein verplicht voor belangen te waken
Beperkingen wettelijke bevoegdheid kapitein

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl