Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Veel gestelde vragen
Procedures bij de rechter en rechtspraak in het algemeen
- Hoger beroep


- Bij welke instantie kan ik in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter?
- Bij welke rechter moet ik zijn als ik in beroep wil gaan tegen een besluit van de overheid?
- Kan ik in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter?
- Als er een uitspraak in hoger beroep is gedaan, kun je dan nog verder procederen?


Bij welke instantie kan ik in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter?
Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Bij geldvorderingen moet het dan wel om een bedrag van minimaal Ä1750,- gaan. Hiervoor geldt in het algemeen een termijn van drie maanden. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig.


Bij welke rechter moet ik zijn als ik in beroep wil gaan tegen een besluit van de overheid?
U kunt beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Er zijn negentien rechtbanken verspreid over Nederland. U gaat in beroep bij de rechtbank van het gebied waarin uw woonplaats ligt. Het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen, is verplicht te vermelden of tegen het besluit beroep mogelijk is en bij welke rechter u moet zijn.


Kan ik in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter?
Betreft het een zaak over de sociale zekerheid of een ambtenarenkwestie, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. In andere gevallen kunt u in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Onder de uitspraak van de rechtbank staat vermeld of u in hoger beroep kunt en bij welke hogerberoepsrechter u moet zijn.


Als er een uitspraak in hoger beroep is gedaan, kun je dan nog verder procederen?
Is er in hoger beroep een uitspraak geweest, dan bestaat er geen mogelijkheid om de zaak inhoudelijk door een andere rechter te laten behandelen. Wel is het mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad bekijkt alleen of het gerecht dat de beslissing heeft genomen het recht juist heeft toegepast en of er aan alle vormvoorschriften is voldaan die de wet oplegt. De Hoge Raad behandelt (de feiten van) de zaak dus niet opnieuw. Als de Hoge Raad vindt dat het recht niet goed is toegepast en/of dat niet aan alle vormvoorschriften is voldaan, dan verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar de rechter. Die rechter moet dan rekening houden met het oordeel van de Hoge Raad.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl